Duża skarpeta na kominek 44 cm l64

Kod produktu: HHHSL64