Klasyczne rajstopy kabaretki charly i13

Kod produktu: HHHZI13