Regulamin Walentynkowego Rozdania

Data wejścia w życie: 03.02.2022 r.

I. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Rozdania jest właściciel strony w serwisie Facebook:
https://www.facebook.com/pages/Firma-Marilyn/:
MARILYN Sp. z o.o. - Sp. k., ul. Romanowska 131, 91-174 Łódź,
NIP: 9471984130, REGON: 101798451,
www.marilyn.pl, info@marilyn.pl * facebook@marilyn.pl
2. Rozdanie ma formę otwartą. Uczestnikami Rozdania mogą być osoby pełnoletnie, które mają konto na
portalu Facebook oraz własny adres e-mail. Warunkiem udziału jest odpowiedź na zawarte w Rozdaniu
pytania w formie wskazanej w treści, a także wykonanie czynności w postaci polubienia na portalu Facebook
postu. Odpowiedź należy umieścić w formie komentarza do postu z Rozdaniem.
Pytanie: Jak nazywa się model rajstop z linii Hot Marilyn o grubości 100 DEN?

II. Czas trwania Rozdania
1. Post informujący o Rozdaniu zostanie opublikowany w dniu 03.02.2022 r.
2. Rozdanie zostanie zakończone w dniu 07.02.2022 r.

III. Warunki uczestnictwa w Rozdaniu
1. Aby wziąć udział w Rozdaniu trzeba posiadać konto na portalu Facebook.
2. Należy udzielić prawidłowej odpowiedzi na pytanie umieszczając ją w komentarzu do postu
rozdaniowego.
3. Jedna osoba może wziąć udział w Konkursie tylko jeden raz.
4. Nagrody, po wyłonieniu zwycięzców i po podaniu przez zwycięzców w prywatnej korespondencji za
pośrednictwem portalu Facebook adresu właściwego dla doręczeń, są wysyłane za pośrednictwem
Poczty Polskiej.

IV. Nagrody
1. Nagrody: wybrane 3 modele z linii Hot MARILYN.
2. Nagrodę zdobędą 3 osoby, które prawidłowo odpowiedzą na pytanie umieszczone z rozdaniu.
3. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o przyznaniu nagrody w komentarzu pod postem rozdaniowym.
Informacja zostanie ogłoszona w dniu 07.02.2022 r.
4. Nagrody nieodebrane przez zwycięzców przechodzą na własność Organizatora.

V. Postanowienia końcowe
1. Zgłoszenie do udziału w Rozdaniu ma charakter bezpłatny i dowolny, oznacza zaakceptowanie
wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Rozdania i treści Regulaminu.
3. W przypadku naruszeń prosimy o kontakt: facebook@marilyn.pl

Rozdanie nie jest w żaden sposób organizowane, wspierane, administrowane ani finansowane przez
portal www.facebook.com.

Polityka prywatności
Wszelkie informacje o uczestnikach Rozdania pozyskane przez Organizatora Rozdania w trakcie jego
trwania będą wykorzystywane wyłącznie do informowania zwycięzców o wygranej. Po zakończeniu
Rozdania wszelkie dane dotyczące jego uczestników zostaną usunięte.
Łódź, 03.02.2022 r.